Badanie sprawowania opieki nad dzieckiem

Badanie sprawowania opieki nad dzieckiem - dochodzenie detektywistyczne

Badanie i dokumentowanie warunków i sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym między innymi dokumentowanie:

Działania prawne mające na celu np. zmianę, lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, bądź kontaktów, aby były skuteczne, powinny zostać poparte wiarygodnymi dowodami. Jednym z nich jest raport sporządzany przez detektywa. Zdjęcia, filmy, wywiad środowiskowy oraz inne ustalenia to dowody, których wiarygodność ciężko zakwestionować.
Często raport detektywistyczny jest dowodem przesądzającym w tak wrażliwej materii, jaką jest dobro dziecka.

Jeżeli rodzic, któremu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, i który sprawuje nad dziećmi opiekę, np. po rozwodzie zaniedbuje, lub w inny sposób narusza dobro dziecka poprzez (np. utrudnianie drugiemu z rodziców kontaktu z dzieckiem, narażanie go na niebezpieczeństwo, postawę która prowadzi do demoralizacji dziecka), to w takiej sytuacji drugi rodzic może wnieść o ograniczenie, a w niektórych przypadkach nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica, który niewłaściwie wywiązuje się z opieki względem dzieci.

Należy zauważyć, że sprawą zupełnie niezależną od władzy rodzicielskiej jest prawo do kontaktów z dzieckiem.
Jeżeli kontakty z dziećmi są nieprawidłowe, to rodzic może żądać ograniczenia kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, a nawet w przypadkach szczególnie drastycznych, np. poważnego zagrożenia dla dziecka, może nastąpić zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Dzieje się tak w przypadkach mogących zagrażać zdrowiu, życiu dziecka, kształtowaniu postaw aspołecznych, a nawet w przypadkach działania w kierunku wywołania u dziecka wrogości względem drugiego rodzica.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Zapraszamy do kontaktu – uzupełnij formularz kontaktowy

    lub zadzwoń

    570 333 555